English DeutschMagyar


Csiby & Társai Ügyvédi Iroda

Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetéssel:
Lurdy Ház, IV. emelet
Telefon: (0036) 30-9342-669
E-mail: info@recht-in-ungarn.de

Társasági és cégjog

line

Gazdasági tevékenység folytatása elsősorban valamely társasági formában lehetséges, külföldi székhelyű vállalkozások pedig önálló társaság létrehozásán kívül magyarországi fióktelep vagy kereskedelmi képviselet alapítását határozhatják el. A társaságokat, fióktelepeket és kereskedelmi képviseleteket a társaság székhelye szerint illetékes Cégbíróság tartják nyilván, amely a társaságok működése feletti törvényességi felügyeleti jogkört is gyakorolja. 

A társaságok kötelesek magukat a cégbíróságok előtt ügyvéddel képviseltetni. Magyarország teljes területén képviselni tudjuk a cégeljárás során a társaságokat tekintettel arra, hogy a cégeljárás teljes egészében elektronikus úton bonyolódik, és így a földrajzi távolság sem időben, sem költségekben nem okoz többletet. 

A társasági szerződések és azok módosításai Magyarországon ügyvédi ellenjegyzéshez kötöttek, közjegyző közreműködése nem szükséges.

Irodánk szakszerű segítséget nyújt a megfelelő vállalkozási forma kiválasztásában és a választásnak megfelelően elkészíti a társaság, illetve a fióktelep vagy kereskedelmi képviselet alapításához szükséges valamennyi okiratot.

A társaságok megalapítást követően számos esetben válik szükségessé a társasági szerződés módosítása, amely szintén ügyvédi közreműködéssel valósítható meg.
Irodánk mind az egyszerűbb módosítások (egyes adatok változása) gyors elintézésében, mind pedig jelentősebb változások (átalakulások, részesedés-átruházások, tőkecsökkentések) cégjogi lebonyolításában rendelkezésre áll.

Elsőrendű feladatunknak tekintjük, hogy a társaságok alapításával és a módosításokkal kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalában szakszerű jogi tanácsokkal segítsük megbízóinkat, illetve felhívjuk figyelmüket a társasági jogon kívüli szempontokra is. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy szükség esetén adószakértő bevonásával dolgozzuk ki a legmegfelelőbb megoldást.

Tudatában vagyunk annak, hogy a stratégiai döntések meghozását követően a döntésnek megfelelő társasági iratok elkészítése és a cégeljárás lebonyolítása megbízóink szempontjából adminisztratív háttértevékenységnek minősül; megbízóink nem ezzel, hanem tényleges gazdasági tevékenységükkel kívánnak foglalkozni. Célunk ezért, hogy a tanácsadást és döntést követően a lehető legkisebb mértékben vegyük igénybe megbízóink idejét, és a háttérben proaktívan tevékenykedve mindent előkészítsünk a cégeljárás hatékony lebonyolítására.

Az okiratokat a megbízó igénye szerint magyar mellett német vagy angol nyelven is elkészítjük; a megbízó kérésére szakfordítók segítségével más nyelveken is elkészítjük a dokumentációt.

Az elkészült anyagokat e-mailen kiküldjük ügyfeleinknek, az esetleges kérdéseket e-mailben vagy telefonon tisztázzuk, a dokumentációt véglegesítjük, így a személyes jelenlétet igénylő aláírások rövid idő alatt megvalósíthatók.

Külföldi ügyfelek esetén arra is lehetőség van, hogy az iratok aláírása miatt se kelljen Magyarországra utazniuk; ebben az esetben részletes tájékoztatót küldünk a teendőkről.

Amennyiben további kérdése lenne a társasági formákkal, vagy az eljárással kapcsolatban, kérjük írjon nekünk egy e-mail-t a kérdéseivel és kívánságaival.