English DeutschMagyar


Csiby & Társai Ügyvédi Iroda

Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetéssel:
Lurdy Ház, IV. emelet
Telefon: (0036) 30-9342-669
E-mail: info@recht-in-ungarn.de

Társasági és cégjog

line

Gazdasági tevékenység folytatása elsősorban valamely társasági formában lehetséges, külföldi székhelyű vállalkozások pedig önálló társaság létrehozásán kívül magyarországi fióktelep vagy kereskedelmi képviselet alapítását határozhatják el...
tovább....

Munkajog

line

A munkajog szinte minden vállalkozást érintő jogterület.

A magyar munkajog olyan munkaviszonyok esetén alkalmazandó, amelyeknél magyarországi székhelyű vállalkozás alkalmaz munkavállalókat. A munkajogi kérdések ezért mind a belföldi vállalkozásokat, mind pedig a külföldi befektetőket közelről érintik...

tovább....

Polgári jogi, kereskedelmi szerződések

line

Irodánk egyik legfontosabb tevékenysége polgári jogi szerződések kidolgozása ügyfeleink részére. Legfontosabb feladatunknak tekintjük a felek közötti megállapodások alapján olyan szerződések elkészítését, amely a szerződéses jogokat és kötelezettségeket valamint a szerződésszegések jogkövetkezményeit világosan és egyértelműen, egyben mindkét fél érdekeinek figyelembe vételével arányosan szabályozza, és így későbbi jogvitákat megelőzi...

tovább....

Ingatlanügyletek

line

Nagy tapasztalataink vannak ingatlanügyletek lebonyolításában mind magyar magánfelek közötti ügyletek, mind külföldiek részvételével zajló szerződéskötések esetén, illetve  a kereskedelmi ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos jogterületen...

tovább....

Követelésbehajtás

line

Egyik sikerágazatunk a kintlevőségek érvényesítése ügyfeleink részére. A gazdasági kényszerűség és a jog adta lehetőségek fejlődése miatt egyre nagyobb számban érvényesítik a gazdasági szereplők akár kisebb összegű kintlevőségeiket is...

tovább....

Külföldi ítéletek végrehajtása

line

A bíróság és más hatóságok előtti képviseletre kizárólag Magyarországon bejegyzett ügyvédek jogosultak egy meghatalmazás alapján, külföldi ügyvédek közvetlenül nem járhatnak el. Ha olyan külföldi ítélettel rendelkezik, amelyet Magyarországon kell végrehajtani, akkor ennek érvényesítésében szívesen állunk rendelkezésére...

tovább....