English DeutschMagyar


Csiby & Társai Ügyvédi Iroda

Cím: 1055 Budapest, Stollár Béla u. 12/C. III. 1.
Telefon: 00-36-1/302-0244
Fax: 00-36-1/354-0165
E-mail: info@recht-in-ungarn.de

Munkajog

line

A munkajog szinte minden vállalkozást érintő jogterület.

A magyar munkajog olyan munkaviszonyok esetén alkalmazandó, amelyeknél magyarországi székhelyű vállalkozás alkalmaz munkavállalókat. A munkajogi kérdések ezért mind a belföldi vállalkozásokat, mind pedig a külföldi befektetőket közelről érintik.

A munkajog területén vállaljuk új munkajogi mintadokumentáció kidolgozását, korábbi munkaszerződések átdolgozását, fennálló munkaszerződések módosítását. Tevékenységünk kiterjed a kapcsolódó belső szabályzatok elkészítésére, így többek között cafeteria-szabályzat vagy cégautó használati szabályzat kidolgozására.

Tanácsokkal szolgálunk a munkáltató irányítási, ellenőrzési feladatainak megvalósításaiban, szükség esetén a munkáltató írásbeli utasításait előkészítjük.

Segítjük a munkáltatókat a vagyonvédelmi lehetőségek megvalósításában, amelynek során különös tekintettel vagyunk a munkavállalók személyiségi jogait védő adatvédelmi előírásokra.

A munkaviszonyok megszűntetése esetén igyekszünk olyan megoldást találni, amelynek alapján a munkaviszony mindkét fél megelégedésére, közös megegyezéssel szűntethető meg, de szükség esetén elkészítjük a felmondást is. Felmondás esetén tájékoztatjuk ügyfeleinket az esetleges jogkövetkezményekről és előzetes kockázatelemzést végzünk.

Munkajogi vita esetén ügyfeleinket képviseljük a peres eljárások során.

Ha kérdése van, írjon! Várjuk levelét e-mail-ben!