English DeutschMagyar


Csiby & Társai Ügyvédi Iroda

Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetéssel:
Lurdy Ház, IV. emelet
Telefon: (0036) 30-9342-669
E-mail: info@recht-in-ungarn.de

Polgári jogi, kereskedelmi szerződések

line

Irodánk egyik legfontosabb tevékenysége polgári jogi szerződések kidolgozása ügyfeleink részére. Legfontosabb feladatunknak tekintjük a felek közötti megállapodások alapján olyan szerződések elkészítését, amely a szerződéses jogokat és kötelezettségeket valamint a szerződésszegések jogkövetkezményeit világosan és egyértelműen, egyben mindkét fél érdekeinek figyelembe vételével arányosan szabályozza, és így későbbi jogvitákat megelőzi.

Sokszor tapasztaljuk, hogy a felek a szerződés megkötésére nem fordítottak hangsúlyt és ezt a későbbiekben igen megbánták. A rendezetlen jogviszonyok, rossz szerződések nagyon költségesek lehetnek későbbi jogviták esetén.

Olyan ügyfeleink esetén, akik nagy számban kötnek hasonló tartalmú szerződéseket, standard egyedi, és ezek mellett általános szerződési feltételek kidolgozását javasoljuk és valósítjuk meg személyre szabottan. Standard szerződések és általános szerződési feltételek alkalmazásával az adminisztrációs munka jelentősen csökkenthető, az ügymenet nagy része automatizálható. Az egységes szabályozást az ügyfél saját munkatársai is könnyebben sajátítják el, így a tévedések, hibák lehetősége lényegesen kisebb.

Erősségünk, hogy ismerjük a nemzetközi kereskedelemben szokásos szerződéseket és ismerjük a nemzetközi jelleggel járó jogi sajátosságokat.
Különös jelentőséggel bír ugyanis, ha a szerződéses partnerek különböző országbeli illetőséggel bírnak. Számítani kell arra, hogy a belföldön alkalmazott szerződési feltételek bizonyos esetekben nem érvényesek, hogy az ismert jogi fogalmakra a külföldi fél más fogalmakat használ, illetve arra, hogy a felmerülő követelések érvényesítése egy másik ország idegen jogrendszere alapján történik.
Éppen azért, mert az előbb említett problémák miatt konfliktusok alakulhatnak ki, különösen fontos, hogy a nemzetközi kereskedelmi szerződéseket szakértők dolgozzák ki, és a felek ne a belföldi kereskedelemben használatos szerződési formulákat használják fel.

A megállapodáson kívül az alkalmazandó jog is fontos a nemzetközi szerződéseknél. Jogvita esetén a bíróság először azt vizsgálja meg, hogy melyik állam jogát kell alkalmazni, ezután vizsgálja azt, hogy az alkalmazandó jog szerint a szerződés érvényes-e, és csak ezután fog a jogvita érdemi részéről dönteni.

A feleknek adott az a lehetőség is, hogy a szerződésben kikössék egy bíróság kizárólagos illetékességét az esetlegesen felmerülő jogviták elbírálására, de ki lehet kötni egy választottbíróság illetékességét is.

A nemzetközi szerződéskötéseknél előnyös választottbíróság kikötése, mert így a felmerült jogvitában szakértőket lehet bírónak kinevezni, akik az alkalmazandó jogot ismerik, és a felek abban is megállapodhatnak, hogy az eljárás során milyen nyelvet kell használni.

Szívesen segítünk Önnek akár hazai akár külföldi üzleti partnerével történő szerződéskötésben annak érdekében, hogy Ön lehető legelőnyösebb megoldást válassza, és tisztában legyen kötelezettségeivel.


Legyen gondos szerződései előkészítése során, és kérje szakember segítségét!

Írjon nekünk e-mail-t!